Ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus heeft de overheid een groot aantal ingrijpende maatregelen ingevoerd, welke maatregelen onder andere zien op beperking van sociale contacten.

Om die reden heeft Van Eldik & Van Eldik Notarissen besloten om voor de periode vanaf 29 november tot en met (vooralsnog) 19 december 2021 de volgende maatregelen te treffen voor wat betreft de persoonlijke contacten met cliënten en overige relaties:

Bestaande afspraken voor besprekingen
(niet voor ondertekening van akten):

–      Bestaande afspraken voor besprekingen zullen zoveel mogelijk – in plaats van bij ons op kantoor – telefonisch of – waar mogelijk – via een inbelverbinding (zoals Skype of ZOOM) plaatsvinden.

–      Waar mogelijk worden afspraken voor besprekingen die bij ons op kantoor van het notariaat moeten plaatsvinden doorgeschoven tot na 19 december aanstaande.

–      Voor afspraken met cliënten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

 Afspraken voor ondertekening van akten:

–      Aan cliënten zal zoveel mogelijk worden verzocht om bij volmacht te komen tekenen, zodat passeerafspraken (ondertekenen aktes) met zo min mogelijk personen plaats hoeven te vinden.

–      Ondertekening bij volmacht is op grond van de wet niet mogelijk voor testamenten. In geval van hypotheken dient een notariële volmacht te worden ondertekend. Daarvoor dient u wel langs kantoor te komen. Indien sprake is van een notariële volmacht, zullen wij het aantal aanwezigen zo beperkt mogelijk houden.

–      Makelaars wordt vriendelijk verzocht om, na de bezichtiging van de woning, voorlopig (in ieder geval tot en met 19 december a.s.) niet mee te komen naar ons kantoor voor het bijwonen van het tekenen van de transportakte, tenzij verkopers/kopers daar uitdrukkelijk wel om verzoeken.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid notarissen en medewerkers

–      In lijn met de aanbeveling van de overheid om medewerkers, waar mogelijk, thuis te laten werken zullen notarissen, notarisklerken en andere notarieel medewerkers – bij toerbeurt – zo veel als mogelijk thuis werken. Daarbij zullen zij er uiteraard naar streven om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven.

Bezoek aan kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de overheid houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken wij u om (vooralsnog tot en met 19 december a.s.) niet naar kantoor te komen en contact op te nemen met de betreffende behandelaar van het dossier om een oplossing te zoeken.

Indien u bij ons op kantoor bent verzoeken wij u  geen handen te schudden, regelmatig uw handen te wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Wij willen voorkomen dat u, andere cliënten of onze collega’s besmet worden met het virus. Tenslotte verzoeken wij u dringend een mondkapje te dragen bij uw bezoek aan ons kantoor.

Wij verzoeken u niet langer dan noodzakelijk bij ons op kantoor aanwezig te zijn (u zou ervoor kunnen kiezen om in plaats van in de wachtkamer plaats te nemen, in de auto te wachten (indien u met de auto bent) zodat u gelijk door kunt lopen).

Om geen onnodige risico’s te nemen, serveren wij geen koffie, thee en water meer aan bezoekers. Hoewel dat wellicht wat ongastvrij voelt, is dat uiteraard niet zo bedoelt.

Medewerkers

Al onze medewerkers is aangegeven dat zij thuis dienen te blijven indien zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen (overeenkomstig de RIVM richtlijnen).
Bovendien proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij het verzoek van de overheid om (indien mogelijk) thuis te werken.
Dit betekent dat wij voorlopig in zogenaamde ‘poules’ werken, dus deels vanuit huis en deels op kantoor, om wel de continuïteit en de doorgang van de afspraken mogelijk te maken.

We hopen met deze maatregelen bij te dragen aan de gewenste beperking van het verspreiden van het virus.

Het bestuur van Van Eldik & Van Eldik Notarissen.