Belastingvrij uitkeren van uw agioreserves

Agioreserves worden vaak uitgekeerd tegen een betrekkelijk hoog belastingtarief, hetgeen natuurlijk ontzettend vervelend is. Gelukkig is dit – buiten vervelend – ook nog eens onnodig! In deze blogpost vindt u een korte uitleg over de te zetten stappen om ongewenste heffing over agio te voorkomen.

Agio is een reserve in de BV (of NV) welke ontstaat op het moment dat er meer geld in de BV zit dan het nominale (start)kapitaal bedraagt. Op de balans maakt dit deel uit van het eigen vermogen. Omdat agio bovenop het voorgeschreven kapitaal komt, is dit ‘extra’. De wetgever stelt de uitkering van agio dan ook gelijk aan de uitkering van dividend. Dit heeft tot gevolg dat gewoon dividendbelasting en inkomstenbelasting (meestal in box 2) over de uitkering wordt geheven. Dividendbelasting is hierbij een voorheffing van 15%, waar dan nog 10% extra over geheven wordt in box 2. In totaal is aldus 25% belasting verschuldigd over de uitkering van agio.

Er is een manier om dit te voorkomen. Het is namelijk mogelijk om agio uit te keren voor zover dit uw nominale kapitaal niet te boven gaat. Agio komt doorgaans niet in de statuten voor, dus moet de agio eerst omgezet worden in aandelenkapitaal (‘agiobonusaandelen’). Deze aandelen worden uitgegeven aan de aandeelhouder(s), waarna een kapitaalvermindering moet komen. Het is dan de bedoeling dat het kapitaal verminderd wordt met het bedrag dat is uitgekeerd aan agio. Hier ligt een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders aan ten grondslag. Hier zouden dus twee notariële aktes voor nodig zijn, te weten een voor de aandelenuitgifte en een voor de kapitaalvermindering. Uiteraard zal dit in veruit de meeste gevallen nog steeds goedkoper zijn dan de 25% heffing over agio!

Indien u verdere informatie behoeft over dit of een ander onderwerp, nodigen wij u van harte uit om voor een gratis en vrijblijvende bespreking op ons kantoor langs te komen. De koffie staat klaar!

Ga naar de inhoud