Bedrijf starten / statuten wijzigen

Als u een bedrijf wilt starten, kan dat op meerdere manieren, onder andere door een eenmanszaak of als een B.V..

Het is van belang dat u van tevoren een goede afweging maakt voor welke keuze u gaat: iedere keuze heeft fiscale en juridische consequenties.

Als u kiest voor een B.V. kunnen wij de notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen (de regels die van toepassing zijn op de B.V.) voor u opstellen.

Indien u gehuwd bent of geregistreerd partner (of ongehuwd samenwoont) is het ook van belang om te kijken naar risico’s (overlijden/faillissement) en goed vast te leggen wat er in die situaties moet gebeuren. Het is belangrijk om uw partner in beschermen tegen de risico’s die u als ondernemer loopt.

Indien er wijzigingen plaats vinden in de B.V., waardoor de statuten moeten worden gewijzigd, zijn wij u daar ook graag bij van dienst. Het kan gaan om het wijzigen van een naam of zetel van de B.V., maar ook als de doelomschrijving gewijzigd/uitgebreid moet worden, of als het kapitaal moet worden verminderd.

Indien u aandelen wilt uitgeven of overdragen kunnen wij dat ook voor u verzorgen.

Als u daar vragen over heeft willen wij u graag nader inlichten daarover.

Download het PDF bestand Lage prijs

WONING
KOPEN

Wil je meer informatie weten? Klik hier!

Ga naar de inhoud