Bedrijf starten

Als u een bedrijf wilt starten, kan dat op meerdere manieren, onder andere door een eenmanszaak of als een B.V..

Het is van belang dat u vantevoren een goede afweging maakt voor welke keuze u gaat: iedere keuze heeft fiscale en juridische consequenties.

Als u kiest voor een een B.V. kunnen wij de akte, waarin de statuten zijn opgenomen (de regels die van toepassing zijn op de B.V.) voor u opstellen.
Indien u gehuwd bent of geregistreerd partner (of ongehuwd samenwoont) is het ook van belang om te kijken naar risico’s (overlijden/faillissement) en goed vast te leggen wat er in die situaties moet gebeuren. Het is belangrijk om uw partner in beschermen tegen de risico’s die u als ondernemer loopt.

Naast een commcerciele rechtspersoon kunt u ook kiezen voor een stichting of vereniging (goed doel, of een sportvereniging bijvoorbeeld). Ook in die gevallen kan het van belang zijn rechtspersoon te worden (onder andere in verband met de beperking van de aansprakelijkheid).

Als u daar vragen over heeft willen wij u graag nader inlichten daarover.

 

Download het PDF bestand Lage prijs

WONING
KOPEN

Wil je meer informatie weten? Klik hier!

Aandelen overdragen

Omdat Alice zwanger is, en zij ook tijd wil doorbrengen met haar dochter in de toekomst, wil zij de mogelijkheid hebben om een deel van de onderneming over te dragen aan haar zus, zodat Alice niet alleen meer verantwoordelijk is voor de omzet van de onderneming. Zij kan een deel overdragen door het leveren van een aantal aandelen aan haar zus. Zij wil ook in de toekomst zelfstandig bevoegd blijven en het meerendeel van de aandelen behouden. Bovendien moet haar zus, als zij uit de BV wil stappen, de aandelen eerst weer te koop aanbieden aan Alice. Alice vraagt aan haar notaris om dit voor haar te regelen.

Je wilt een bedrijf starten

Alice heeft op internet gelezen bij de Kamer van Koophandel dat er heel veel verschillende soorten ondernemingen zijn, maar een belangrijk verschil is of een bedrijf wel of geen rechtspersoonlijkheid heeft.

Naar de inhoud springen