Huis kopen

Als u een woonhuis of een appartement wilt kopen en eigenaar/rechthebbende wilt worden, dient er eerst een koopovereenkomst opgesteld te worden, gevolgd door een eigendomsoverdracht.
Deze laatste akte dient door de notaris te worden opgesteld en in het bijzijn van de notaris te worden ondertekend.

De koopovereenkomst kan door een makelaar worden opgesteld, door partijen zelf, maar ook door ons notariskantoor. Alle gemaakte afspraken tussen koper en verkoper moeten goed in de koopovereenkomst vermeld staan. Belangrijk om te beseffen is dat een ‘voorlopig koopcontract’ bindend is!

Indien u een woning koopt en eigenaar/rechthebbende wilt worden, is het van belang of het gaat om een woonhuis of een appartement.
Van belang is ook u er zelf gaat wonen of de woning aanschaft voor verhuur.
Als u gaat samenwonen is het ook van belang om te kijken welke gevolgen samen kopen heeft (ook voor de toekomst). Voordat u de koopovereenkomst tekent dient u ook te kijken of er nog ontbindende voorwaarden wenselijk zijn (financiering en dergelijke, of verkoop van de huidige woning): de koop gaat alleen door als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Anders wordt de koop ontbonden.
Bij consumentenkoop (koop tussen particulieren) is er sprake van een bedenktijd.

Indien u nog vragen heeft over deze zaken willen wij u graag nader inlichten daarover.

Download het PDF bestand Lage prijs

WONING
KOPEN

Wil je meer informatie weten? Klik hier!

Ga naar de inhoud