Levenstestament

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. Het kan gaan om:

– uw financiële en zakelijke belangen.

– de keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie.

– uw persoonlijke wensen.

In een levenstestament benoemt u één of meerdere personen die namens u mogen handelen. Vaak wordt eerst de levenspartner benoemd en als hij/zij het ook niet kan de kinderen of andere personen die u vertrouwt. U bepaalt zelf wat u wilt regelen. Belangrijk is dat u zelf bevoegd blijft! Door het levenstestament benoemt u een persoon die beslissingen namens u kan nemen wanneer u dat zelf niet meer kunt (om welke reden dan ook).

Het voordeel van een levenstestament opstellen bij een notaris is dat banken en andere instanties de door u benoemde vertrouwenspersonen erkennen als belangenbehartiger. Dat betekent dat deze vertrouwenspersonen de nodige machtigingen krijgen om uw zaken te kunnen waarnemen.

Het is ontzettend belangrijk om op tijd na te denken over het levenstestament. Als u niet meer wilsbekwaam bent, kunt u namelijk geen levenstestament meer laten maken. Vaak wordt gedacht dat een levenstestament alleen belangrijk is voor oudere mensen. Het kan echter voor iedereen belangrijk zijn om na te denken over het levenstestament. Ook op jonge leeftijd kan u namelijk iets overkomen, waardoor u niet zelf kan handelen (tijdelijk of blijvend). Wanneer u bijvoorbeeld een ernstig ongeluk krijgt en in een coma raakt, dan kunt u niet meer beslissen.

Voor ondernemers kan een levenstestament ook heel belangrijk zodat nog steeds bepaalde beslissingen kunnen worden genomen voor de onderneming. U geeft daarmee volmacht voor het geval u (tijdelijk) niet in staat bent om uw zaken te regelen. Degene die uw volmacht krijgt, kan uw zaken gaan regelen vanaf het moment dat u dat zelf niet meer kunt. De volmacht kan worden beperkt door deze alleen af te geven voor specifieke handelingen of voor een bepaald doel zoals samenwerking met andere ondernemingen of het ontslag van medewerkers. In hetzelfde levenstestament kunnen ook de privé- en medische zaken worden geregeld.

Als u wilsonbekwaam bent en geen levenstestament heeft, krijgen uw naasten te maken met de wettelijke beschermingsmaatregelen. Een kantonrechter gaat dan iemand aanwijzen die uw financiële of medische belangen gaat behartigen. Oók wanneer u bent getrouwd, is het niet automatisch zo dat uw partner namens u mag beslissen.

Als u hier nog vragen over heeft of een levenstestament wil laten opstellen, zijn wij u graag van dienst.

Ga naar de inhoud