Schenken

Schenken kunt u op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door het geven van geld of waardevolle goederen, zoals een woning. Ook kwijtschelding is een vorm van schenking. Tot een bepaald bedrag hoeft de begiftigde geen belasting te betalen over de schenking.

Deze maximumbedragen voor belastingvrij schenken veranderen elk jaar. In een aantal gevallen kunt u gebruik van een verhoogde vrijstelling, bijvoorbeeld in geval van een dure studie of verbouwing of aanschaf van een woning. Aan deze verhoogde vrijstelling zijn echter voorwaarden verbonden. In een aantal gevallen dient u aangifte te doen van een schenking (en moet specifiek een beroep worden gedaan op die vrijstelling).

Indien u nog vragen heeft over deze zaken willen wij u graag nader inlichten daarover.

schenken
Download het PDF bestand Lage prijs

WONING
KOPEN

Wil je meer informatie weten? Klik hier!

Ga naar de inhoud