Stichting / Verenigingen

Niet-commerciële organisaties (of: stichting en vereniging)

Als u alleen of samen met een paar mensen een organisatie wil starten die niet gericht is op het maken van winst, kan dat op verschillende manieren. De meest voorkomende manieren zijn de stichting en de vereniging.

De stichting is een rechtspersoon die een sociaal of ideëel doel probeert te halen. Hierbij kan gedacht worden aan stichtingen met goede doelen, zoals het verbeteren van onderwijs, het tegengaan van dierenmishandeling of het stimuleren van kunst en cultuur. Kenmerkend aan een stichting is dat zij een verbod heeft op leden, waardoor het bestuur (vaak) het enige orgaan binnen de stichting vormt. Dat is anders bij een vereniging die juist wel leden kent en deze leden belangrijke besluiten kunnen nemen. Bekende voorbeelden zijn sportverenigingen en studieverenigingen.

Door te kiezen voor een vereniging of stichting kiest u voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. De rechtspersoonlijkheid heeft als voordeel dat u als bestuurder slechts in zeer beperkte gevallen met uw privévermogen aansprakelijk bent voor uw handelen in de stichting of vereniging. Een stichting of vereniging is ook geschikt om donaties en giften te ontvangen en bepaalde statussen of keurmerken te verkrijgen (zoals een ANBI- of SBBI-status).

Voor het oprichten of het wijzigen van de statuten van een stichting of (formele) vereniging is de tussenkomst van een notaris verplicht. Overweegt u om een stichting of vereniging op te richten? Of heeft u een wijziging in de statuten nodig? Leg uw vragen aan ons voor zodat wij u graag verder kunnen helpen.

Download het PDF bestand Lage prijs

WONING
KOPEN

Wil je meer informatie weten? Klik hier!

Ga naar de inhoud