Erfenis opgemaakt of toch niet?

Als een echtgenoot geld erft, terwijl in het testament een zogenaamde uitsluitingsclausule is opgenomen, dan blijft dat geld van die echtgenoot in privé. De andere echtgenoot kan daar geen aanspraak op maken.
Onlangs stortte een man die in gemeenschap van goederen was getrouwd, een door hem met uitsluitingsclausule geërfd bedrag op een rekening die in de gemeenschap van goederen viel. Volgens de wet had hij daardoor recht op vergoeding van dat bedrag door zijn vrouw aan hem. Maar bij de echtscheiding die volgde beweerde zijn vrouw dat het geld ten behoeve van hen beiden, en ten behoeve van de man alleen, was opgemaakt, zodat zij niks meer terug hoefde te storten.
Volgens de rechter had de vrouw bijzondere omstandigheden moeten aanvoeren waardoor het niet redelijk zou zijn als de man zijn bedrag alsnog zou willen terugeisen. Bijvoorbeeld als de man had gezegd dat hij bepaalde gezamenlijke uitgaven – bijvoorbeeld een dure vakantie – uit zijn erfenis zou betalen, zonder dat hij een teruggave van haar verwachtte, of als zij het eens waren over uitgaven die zij zonder de erfenis niet hadden kunnen doen.
Om onnodig procederen te voorkomen is het aan te raden om erfenissen en schenkingen op een aparte rekening te administreren of in ieder geval een administratie bij te houden over de besteding. Die administratie kan simpel zijn, maar bel bij vragen gerust even met ons kantoor, dan helpen wij u bij de vastlegging.
Bron: Rechtspraak notariaat (RN) 2018, 70.

Top