Giften niet aftrekbaar!

Periodieke giften aan een ANBI-instelling kunnen door de donateur afgetrokken worden bij de aangifte voor inkomstenbelasting. Maar let op bij het stellen van bijzondere voorwaarden, die kunnen de giftenaftrek teniet doen!
Periodieke giften zijn giften die zijn opgenomen in een overeenkomst tussen de donateur en een goede doel (ANBI) instelling. In de overeenkomst legt de donateur zich vast om gedurende minimaal vijf jaar een gelijk bedrag te doneren. Het voordeel van deze vastlegging is voor de donateur de aftrekbaarheid van de gift.
Onlangs speelde er een geval bij de rechter, waarbij de donateur een schilderij had geschonken aan een ANBI-instelling, maar had bedongen dat het gedoneerd zou moeten worden aan een buitenlands museum. De inspecteur vond dat hier zodanige voorwaarden waren gesteld dat geen sprake meer was van een schenking aan de ANBI-instelling. De inspecteur paste dan ook geen aftrekpost toe. De rechter geeft de inspecteur helemaal gelijk.
Wilt u meer weten over het formuleren van de bijzondere donaties, neem gerust eens contact met ons op.
Bron: Hof Den Haag, 16 oktober 2018, nr. BK-18/00547 (GHDHA:2018:2726).

Top