Hoge rente op familielening al snel onzakelijk

Familierelaties staan wel vaker aan de basis van een mooie ouder-kindlening. Naast de toegestane eenmalige (verhoogde) schenking aan kinderen is het ook wel eens handig om een kind geld te lenen ter financiering van een huis. De daarop betaalde rente is immers aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een te hoge rente roept al snel vragen op bij de fiscus.
De fiscus en ook de rechter kan heel eenvoudig vaststellen wat gedurende een vergelijkbare periode de gebruikelijke rente was voor een hypothecaire lening. Bijvoorbeeld in 2015 was dat 3% voor een rentevastperiode van vijftien jaar. Wie dan een rente gaat rekenen van ongeveer drie keer dat percentage kan rekenen op de extra belangstelling van de fiscus. In een recente zaak voor de rechtbank Den Haag bleek in een dergelijk geval ook nog eens dat er tegenover de lening geen hypothecaire zekerheid was gegeven.
De fiscus wijzigde het aftrekbare deel van de rente tot 50% van het gehele in aftrek gebrachte bedrag. Voor de rechtbank bleek dat de rechter oordeelde dat er nauwelijks risico was op wanbetaling zodat een extreem hoge rente niet gerechtvaardigd was. De rechter achtte dat de familierelatie blijkbaar de basis voor de lening was en sprak in zijn vonnis van een onzakelijke rente.
Oppassen dus met het vaststellen van een rentepercentage bij een familielening.
Wilt u meer weten over schenkingen en leningen in verband met aankoop, onderhoud of uitbreiding van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Bron: Taxlive donderdag 1/11/18.

Top