Huis kan niet verkocht door testament

Soms willen mensen over hun graf regeren. Zij laten dan bijvoorbeeld een erfenis na aan iemand, maar bepalen in hun testament dat de erfenis teruggegeven moet worden, als de erfgenaam zich niet aan bepaalde regels houdt. Dit noemt men het opleggen van een last in een testament.
Een dergelijk geval speelde onlangs voor de rechtbank Limburg. Iemand liet zijn huis na aan een erfgenaam, maar legde de last op dat de erfgenaam het huis niet mocht verkopen aan een met naam en toenaam genoemd familielid, of diens kinderen. Als de erfgenaam vele jaren later toch een koopovereenkomst heeft gesloten met een dochter van dat familielid, bedenkt hij zich opeens dat er een last in het testament stond toen hij het huis erfde. Bang om zijn erfenis terug te moeten geven, belt hij de dochter en wil de koop terugdraaien. Maar de dochter wil het huis overgedragen krijgen. Als ze er samen niet uitkomen belanden ze uiteindelijk bij de rechter.
De rechter kan een last vervallen verklaren, bijvoorbeeld als het onmogelijk is geworden om de last uit te voeren. In dit geval vindt de rechter dat de erfgenaam de woning door de last in het testament niet kan overdragen aan de dochter, en omdat de dochter dat weet kan zij de erfgenaam daar niet toe dwingen.
Staat er een last in uw testament? Wellicht is het goed om de consequenties nog eens door te spreken en uw testament eventueel aan te passen. Wij helpen u graag.
Bron: E.M.A. van Amersfoort, Tijdschrift Erfrecht, 2018, nr. 2 / Rechtbank Limburg 21 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1753.

Top