Hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens omlaag

De Tweede Kamer heeft in november ingestemd met het Belastingplan 2019. Dat betekent dat mensen met een inkomen van meer dan € 68.507 vanaf 2020 worden geconfronteerd met een snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Een voorstel om kansen voor starters op de woningmarkt te vergroten door de overdrachtsbelasting voor mensen met meer woningen te verhogen, kreeg geen meerderheid.
Vanaf 2023 bedraagt de aftrek eigen woning nog maximaal 37,05%. Dat is ruim 12% minder dan het huidige aftrektarief. Het kabinet gebruikt de opbrengst voor verlaging van het eigenwoningforfait.
In het voorstel om starters meer kansen te geven op de woningmarkt ten koste van beleggers en mensen die al minimaal twee huizen bezitten werd uitgegaan van 0% overdrachtsbelasting voor starters en 10% voor de beleggers en mensen die meer huizen bezitten. De intentie hierachter was om het aantal particuliere beleggers op de woningmarkt te verminderen. De staatssecretaris achtte dit echter onuitvoerbaar.
Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het afsluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Bron: Flynth 13 november 2018.

Top