Legaten voor kleinkinderen te groot

Het maken van een testament is een momentopname. Soms is het vermogen van iemand op dat moment groot genoeg om alle legaten te kunnen betalen. Toch kan het voorkomen dat er bij overlijden veel minder vermogen is, en er na uitbetaling van de legaten niets meer overblijft voor de erfgenamen.
Dat overkwam ook een paar kleinkinderen die in het testament van grootvader een legaat kregen. Er werd in het testament geen vast bedrag genoemd. Het legaat voor de kleinkinderen moest net zo groot worden als de fiscale vrijstelling. Dat leek heel slim. Op die manier werd de fiscale vrijstelling op het moment van overlijden optimaal benut, en hoefden de kleinkinderen geen erfbelasting te betalen. Het nadeel kwam aan het licht toen de erfenis niet meer zo groot bleek te zijn als werd gedacht op het moment van het maken van het testament. De fiscale vrijstelling bedroeg namelijk in het jaar van overlijden € 20.371 per kleinkind. Als alle kleinkinderen dat bedrag ook daadwerkelijk zouden krijgen zou er bijna niets meer overblijven voor de kinderen van de overleden grootvader.
De ouders van de kleinkinderen hebben toen bij de kantonrechter een verzoek ingediend om namens de minderjarige kleinkinderen de legaten te mogen verwerpen. De kantonrechter beoordeelde alle omstandigheden van dit specifieke geval en kwam tot de conclusie dat het eigenlijk de bedoeling van grootvader was geweest om ieder kleinkind een legaat van € 5000 te geven. De kantonrechter verleent daarom een machtiging tot verwerping van het legaat voor zover dit het bedrag van € 5.000 per kleinkind te boven gaat.
Een bijzondere kwestie! En ook een kwestie die de familie veel kopzorgen en administratie heeft bezorgd, en bovendien voorkomen had kunnen worden. Het is namelijk mogelijk om in het testament een legaat van een percentage op te nemen.
De omvang van het legaat fluctueert dan mee met de omvang van de erfenis. Het is zelfs mogelijk om een maximum te verbinden aan het percentagelegaat. Dan wordt ook voorkomen dat legaten enorm hoog uitvallen als iemand na het winnen van bijvoorbeeld een groot bedrag in de loterij, zijn testament niet bijstelt. Kortom, zelfs een eenvoudig ogend legaat is maatwerk, en wij helpen u graag met zo’n testament op maat!
Bron: Rb. Gelderland 25 september 2018, nr 7035570 BH VERZ 18-29082 (RBGEL:2018:4254).

Top