Lenen van uw eigen BV

Al jaren doen directeur-grootaandeelhouders (hierna: DGA’s) het: geld lenen van hun eigen BV. Waarom? Simpel: het bespaart belasting. Immers, een DGA betaalt slechts inkomstenbelasting over inkomsten (box 2). Gezien bedragen uit lening geen inkomsten zijn, wordt daar geen belasting over geheven. Dit heeft tot gevolg dat de enige belastingdruk die wordt ervaren door deze DGA’s de belastingdruk van de vennootschapsbelasting is (en eventueel die op het minimum jaarinkomen voor de DGA uit de Wet LB 1964).

Deze constructie is het kabinet een doorn in het oog. Daarom is het kabinet met een oplossing gekomen: een maximum leenbedrag invoeren. Vanaf 1 januari 2023 mag u nog maximaal 500.000 euro lenen van uw eigen BV. Alles daarboven wordt belast met een aanmerkelijkbelangheffing van om en nabij 25%. Het wetsvoorstel heet ‘wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’, maar had net zo goed ‘wet DGA’tje pesten’ kunnen heten. Dit wetsvoorstel is het zoveelste voorbeeld van de politiek die als een bulldozer door het wettelijk systeem heen gaat zoals wij dat kennen.

In de wet kennen wij het fenomeen ‘rechtspersonen’. Rechtspersonen zijn fictieve constructies die aan ons handelsverkeer kunnen deelnemen op eigen naam. BV’s zijn veelvoorkomende rechtspersonen, maar stichtingen en verenigingen kunnen hier ook onder vallen. Rechtspersonen zijn juridisch op veel vlakken gelijk. Ze kunnen schenkingen doen en ontvangen, ze kunnen een pand kopen dan wel huren en kunnen dus ook leningen afsluiten of verstrekken. Dit wetsvoorstel gaat hier, zoals gezegd, als een bulldozer doorheen. Voor het gemak wordt maar even vergeten dat rechtspersonen juridisch zelfstandig zijn, omdat dit nu eenmaal ‘eenvoudiger in de uitvoering is’.

Hoewel momenteel flink gelobbyd wordt om dit wetsvoorstel te krijgen waar het hoort (de vuilnisbak), is het belangrijk voor u als DGA om het zekere voor het onzekere te nemen en alvast uw lening terug te brengen naar 500.000 euro. Uiteraard adviseren wij u hier graag bij: iedere situatie is immers anders en maatwerk is bij ons de norm.

Ga naar de inhoud