Na overlijden partner hypotheek oversluiten naar lagere rente

Langstlevende partners kunnen na het overlijden van hun partner bij veel banken terecht voor het boetevrij oversluiten van hun hypotheek naar een lagere rente. De Consumentenbond heeft hier onderzoek naar gedaan, hetgeen leidde tot deze conclusie. Onder de banken zijn ook grote banken als Rabobank, ABN AMRO en ING.
De hypotheekvoorwaarden van vrijwel alle banken bevat de clausule dat de na een overlijden achterblijvende partner de hypotheek boetevrij mag aflossen. Het is in diezelfde voorwaarden niet altijd duidelijk dat oversluiting ook tegen een lagere marktrente kan. Sommige instellingen, waaronder Rabobank, ABN AMRO, ING en Centraal Beheer, bieden zelfs de mogelijkheid om de hypotheek boetevrij over te sluiten naar een andere geldverstrekkende instelling. Wees u ervan bewust dat met oversluiten ook aanverwante kosten om de hoek komen kijken, zoals advies-, notaris- en taxatiekosten.
Bij de meeste banken heeft u in voorkomende gevallen een half jaar tot een jaar tijd om het oversluitingsverzoek bij de geldverstrekker in te dienen. Soms wordt u zelfs actief door de bank benaderd.
Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het af- of oversluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Bron: Taxlive Vastgoedupdate 7/9/18.

Top