Naleven blokkeringsregeling essentieel bij overdracht aandelen en certificaten

Soms worden certificaten in een bv aan een derde overgedragen, zonder rekening te hoeven houden met de blokkeringsregeling in de statuten. Een blokkeringsregeling houdt in dat de – in dit geval – certificaten eerst aan de overige certificaathouders moeten worden aangeboden. Die regeling kan omzeild worden als alle overige certificaathouders instemmen met verkoop aan een derde.
Dat gaat niet altijd goed. Statuten bevatten meestal een blokkeringsregeling waarin wordt bepaald dat de regeling niet geldt als alle overige certificaathouders schriftelijk verklaren dat verkoop aan een ander akkoord is, maar ook wordt bepaald dat de levering binnen bijvoorbeeld drie maanden na instemming plaatsvindt. Als de instemmingsverklaringen bij levering aan de derde ouder zijn dan drie maanden, wordt de blokkeringsregeling weer van toepassing. De levering is dan niet geldig en het hele circus moet opnieuw beginnen.
Bedrijven kunnen proberen om de blokkeringsregeling te omzeilen via de administratievoorwaarden van de stichting administratiekantoor, maar dat leidt volgens de rechter niet tot andere gevolgen van het ontbreken van geldige instemmingsverklaringen.
Ondanks de nietige levering blijft de verkoper wel aan de koopovereenkomst gebonden en moet die ook nakomen. Dat kan alleen als de blokkeringsregeling alsnog wordt nageleefd. Gelukkig kan de nietige handeling alsnog met terugwerkende kracht worden hersteld. Daar moeten de certificaathouders dan toestemming voor geven en verklaren dat zij de overdracht ook rechtsgeldig hebben gevonden tussen de oorspronkelijke levering en het moment dat de blokkeringsregeling alsnog formeel juist is nageleefd. Het volstaat ook als zij zich in die periode niet op nietigheid hebben beroepen.
Wilt u meer weten over de blokkeringsregeling in statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Bron: Opmaat voor het Notariaat 7/9/18 2018/0211 ECLI:NL:RBDHA:2018:10212.

Top