Overwaarde huis verzilveren met Duowonen

Huiseigenaren van 57 jaar en ouder krijgen er een nieuwe mogelijkheid bij om de overwaarde van hun huis te verzilveren. Via een erfpachtconstructie kunnen zij de grond onder hun huis verkopen – vooralsnog alleen via de Nationale Grondbank (DNGB) – en ontvangen de waarde daarvan na aftrek van kosten en mogelijke restschuld op de hypotheek. Duowonen vergt heldere clausules in de leveringsakte bij het overdragen van de grond bij de notaris.
Duowonen geldt voor huizen van maximaal een miljoen euro, de grondwaarde mag maximaal 50% van de totale woningwaarde bedragen. De verkoop gebeurt onder voorbehoud van een erfpacht- en terugkooprecht aan het aan DNGB gelieerde Goodlife. Aantrekkelijk is ook de dat de 2% overdrachtsbelasting door de koper wordt betaald. De verkoper betaalt voor de hele transactie 1% van de grondwaarde. Uw krijgt hiermee meer financiële ruimte om eventuele andere plannen te realiseren.
Bij de bepaling van de grondwaarde wordt uitgegaan van de marktwaarde van het huis met de grond. Daarvan wordt de opstalwaarde (het huis en eventueel bijgebouw) van afgetrokken. Het geheel wordt economisch eigendom van Goodlife, het juridisch eigendom blijft bij u. U blijft in het huis wonen en betaalt een maandelijkse canon.
Het voordeel van deze constructie is dat u wel blijft profiteren van toekomstige waardestijging van uw huis. Op elk door u gewenst moment heeft u recht op terugkoop. Dat is mogelijk tegen de dan geldende grondwaarde, maar moet minimaal het bedrag van de verzilverde grondwaarde bedragen. Het terugkooprecht houdt rekening met intussen aangebrachte verbeteringen. U heeft extra profijt als de waarde van de woning harder is gestegen dan de prijsindex. Dat voordeel is voor u.
Uw erfgenamen kunnen – na overlijden van de langstlevende partner – het contract onder dezelfde voorwaarden overnemen en de woning gaan bewonen.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de erfpachtconstructie? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Bron: InFinance Vastgoedactueel 13 september.

Top