Tarieven Familierecht

Deze tarieven gelden voor gebruikelijke situaties. Voor ongebruikelijke situaties geldt dat er een honorarium berekend zal worden naar 200,- euro per uur exclusief BTW.


1 testament € 409,95
1 levenstestament € 409,95
1 testament + 1 levenstestament € 720,00
2 testamenten € 550,00
2 levenstestamenten € 550,00
2 testamenten + 2 levenstestamenten € 900,00

Huwelijkse voorwaarden € 741,45
Huwelijkse voorwaarden + testament € 1.100,00
Samenlevingsovereenkomst € 357,53
Samenlevingsovereenkomst + Testamenten € 660,01

Schenking € 251,95
Schenking op papier € 256,26
*Indien de begiftigde bij volmacht verschijnt, zal per volmacht een bedrag groot €30,25 inclusief btw in rekening worden gebracht.

Verklaring van erfrecht  € 390,00
Excl. Verschotten
Algehele notariële volmacht € 300,00

Voogdij wijzigingen in 2 testamenten € 300,00
Simpele wijziging testament € 250,00
Top