Tarieven


1 testament € 414,00
1 levenstestament € 414,00
1 testament + 1 levenstestament € 656,00
2 testamenten € 562,00
2 levenstestamenten € 562,00
2 testamenten + 2 levenstestamenten € 912,00

 

Huwelijkse voorwaarden € 762,00
Huwelijkse voorwaarden + testament € 1.163,00
Samenlevingsovereenkomst € 357,00
Samenlevingsovereenkomst + Testamenten € 767,00

 

Schenking € 257,00
Schenking op papier € 270,00
*Indien de begiftigde bij volmacht verschijnt, zal per volmacht een bedrag groot €30,25 inclusief btw in rekening worden gebracht.

 

Verklaring van erfrecht  € 390,00
Excl. Verschotten
Algehele notariële volmacht € 400,00

 

Voogdij wijzigingen in 2 testamenten € 250,00
Simpele wijziging testament € 250,00

Levering

Levering € 576,00
Levering + Hypotheek € 1.117,00
Levering + Hypotheek + Samenleveingsovereenkomst € 1.509,00
Levering + Hypotheek + Samenlevingsovereenkomst + 2 Testamenten € 2.229,00

 

Levering perceelgrond groot € 1.591,70
Levering perceelgrond klein € 874,95

 

Hypotheek

Hypotheek € 540,00
Hypotheek + Royement (oversluiting) € 727,00
Los Royement € 259,00

 

Verdeling

Verdeling € 740,00 Verdeling + Royement € 950,00

 

Ondernemingsrecht

Oprichting B.V. € 562,00
Oprichting Stichting € 483,00
Oprichting vereniging € 501,00
Oprichting B.V. met akte van inbreng € 800,00
Statutenwijziging B.V/naamswijziging/kapitaalvermindering € 527,00
Statutenwijziging stichting € 521,00
Statutenwijziging vereniging € 531,00
Aandelenoverdracht € 806,00

 

* Afhankelijk van de situatie, kunnen er bijkomende kosten in rekening worden gebracht.


*Deze tarieven gelden voor gebruikelijke situaties. Voor ongebruikelijke situaties geldt dat er een honorarium berekend zal worden naar 200,- euro per uur exclusief BTW.


*In overleg met en voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden zal van bovenstaand tarief worden afgeweken, indien de behandelaar van het dossier aanzienlijk meer tijd besteed dan gebruikelijk.


* Wij bieden u een eerste vrijblijvende bespreking, indien u gebruik wilt maken van een extra bespreking kunnen er kosten in rekening gebracht worden van 200,- euro per uur exclusief BTW.
Top