Testament niet lang genoeg houdbaar

Het maken van een testament vereist soms een blik in de toekomst. Heeft u aan het benoemen van één erfgenaam genoeg? En weet u wie volgens de wet uw erfgenaam is, als de erfgenaam in uw testament vóór u overlijdt?
De rechter moest onlangs oordelen over een testament waarbij de samenwoonpartner tot erfgenaam was benoemd. Voor het geval de man na zijn samenwoonpartner zou overlijden was er een stichting tot erfgenaam benoemd. Toen de man overleed werd het testament gelezen, en bleek dat de relatie met zijn samenwoonpartner al lang geleden was verbroken.
De familieleden van de man vonden dat het testament niet meer geldig was en dat zij nu de wettelijke erfgenamen waren. De stichting las het testament anders en vond dat de erfenis van de man aan de stichting moest toekomen. Taalkundig gezien had de familie gelijk. In het testament was geregeld dat de stichting zou erven als de samenwoonpartner eerder zou overlijden. Nu de samenwoonpartner niet meer in beeld was door het verbreken van de relatie, was er voor de stichting geen plaats meer.
De stichting en de familie probeerden hun conflict op te lossen en sloten een vaststellingsovereenkomst, waarbij ze overeenkwamen dat de stichting als enig erfgenaam werd gezien en de familieleden van de stichting een geldbedrag uitgekeerd zouden krijgen. Alle partijen waren blij. De belastingdienst liet nog wel van zich horen en belastte de familieleden met erfbelasting. Zij hadden – weliswaar via een omweg – een erfenis gekregen.
Om te voorkomen dat uw nabestaanden in een conflict belanden met elkaar, is het goed om in uw testament een regeling te treffen voor meerdere situaties. Dit zorgt er ook voor dat uw testament langer houdbaar is. Toch blijft het zinvol om uw testament regelmatig te laten nakijken. U voorkomt daarmee dat door uitval van een erfgenaam of executeur uw testament niet langer up-to-date is.
Bron: Rechtbank Zeeland-West Brabant 24 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3320, publicatie 30-11-2018-2018/0285.

Top