Ultrakort bestuurslidmaatschap doet niets af aan aansprakelijkheid

Let op als u bestuurder wordt in een bestaande vennootschap. Als de administratie niet op orde is, en u doet daar niets aan, bent u volledig aansprakelijk voor de gevolgen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het hof Den Haag.
In deze zaak maakte de bestuurder in kwestie slechts enkele weken deel uit van het bestuur van de vennootschap. In die periode ontstonden fiscale schulden en bleek ook dat de vennootschap gedurende enkele jaren al geen deugdelijke administratie voerde. Na zes weken begreep de bestuurder de situatie en stapte uit de vennootschap. Desondanks wordt hij mede aansprakelijk gesteld voor het faillissement van het bedrijf.
De bestuurder had bij zijn aantreden niet gekeken of de administratie in orde was. Echter, voor de plicht om een deugdelijke administratie te voeren, heeft dat geen enkel gevolg. Die plicht geldt altijd.
In dit geval kan de bestuurder zich ook niet op beroepen op de mogelijkheid om wettelijke aansprakelijkheid te ontlopen door te stellen dat hem geen verwijt treft. Hij blijkt in zijn korte bestuursperiode ook geen concrete acties te hebben ondernomen om zaken recht te zetten.
Alles bij elkaar blijkt de onbehoorlijke taakvervulling het faillissement te hebben veroorzaakt en ziet de rechter ook geen aanleiding om zijn aansprakelijkheid te matigen. Dat laatste is ook niet te verwachten omdat de individuele matigingsbevoegdheid moet worden beperkt tot één specifieke situatie. Een beroep op redelijkheid en billijkheid heeft in dat geval ook nauwelijks kans, omdat die mogelijkheid er uitsluitend is voor in de wet genoemde situaties. Goede trouw hoort daar niet bij.
Naïviteit kost in dit geval voor betrokkene een behoorlijk vermogen.
Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van een bestuurder mogelijke grenzen daaraan? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Bron: Opmaat 29/10/18 2018/423 ECLI:NL:GHDHA:2018:2595.

Top