Volmacht melden bij de bijstand

Helpt iemand anders u met bijvoorbeeld de administratie, en heeft u daar een volmacht voor verstrekt? Let dan op in het geval die persoon ook recht heeft op een bijstandsuitkering.
Enige tijd geleden moest een bijstandsgerechtigde die gemachtigd was om met een bankpas over de rekening van zijn demente moeder te beschikken, de bijstandsuitkering met een boete terugbetalen. Over deze gang van zaken zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer, de gemachtigde neemt immers geen geld voor zichzelf op.
De staatssecretaris gaf als antwoord dat de gemeente bij de beoordeling van het recht op bijstand kijkt naar het inkomen en vermogen waarover de bijstandsgerechtigde beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Uit eerdere uitspraken van rechters blijkt dat het opnemen van gelden voor anderen daar ook onder valt.
Een volmacht om over de bankrekening van bijvoorbeeld een ziek familielid te beschikken heeft geen invloed op het recht op bijstand als de opgenomen bedragen uitsluitend voor het familielid worden gebruikt. Maar de bijstandsgerechtigde is wel verplicht om de gemeente te laten weten dat hij een volmacht heeft. Daarnaast moet hij
aantonen hoe hij met de volmacht en het beschikken over gelden omgaat.
Als hij de volmacht niet meldt, is dit een overtreding van de inlichtingenplicht. De gemeente kan dan beoordelen of het recht op bijstand moet worden ingetrokken. Onterecht ontvangen bijstand moet worden terugbetaald, en men riskeert een waarschuwing of boete.
Heeft u een volmacht verstrekt aan iemand die een bijstandsuitkering ontvangt? Bespreek deze kwestie dan met elkaar. Wij kunnen desgewenst helpen bij het intrekken of vernieuwen van de volmacht.
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 20 september 2018, nr. 2018-0000152449.

Top