Wel of geen centraal aandeelhoudersregister, dat is de vraag

De Raad van State heeft kritiek geuit op het oorspronkelijke wetsvoorstel ter invoering van een centraal aandeelhoudersregister. De Raad vindt dat er een forse overlap is met de Europees verplichte Register van Uiteindelijk Begunstigden, het UBO-register. Dat heeft nu geleid tot een herzien initiatiefvoorstel aan de Tweede Kamer. Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) volgens de indieners betrouwbaarder dan het UBO-register.
Het CAHR berust op notariële akten, de informatie in het UBO-register wordt door de UBO’s zelf aangeleverd, zonder verdere controle. Een tweede voordeel van het CAHR boven het UBO-register is dat het informatie van alle aandeelhouders gaat bevatten, en niet allen van aandeelhouders met een belang van meer dan 25%.
De informatie over aandelen en aandeelhouders wordt door het CAHR verzameld en beschikbaar gesteld voor raadpleging door publieke diensten, notarissen en instellingen die de Wet Witwassen (Wwft) uitvoeren. Die krijgen via het CAHR inzicht in degenen die daadwerkelijk belang hebben in vennootschappen. Op die manier kunnen zij bijdragen aan voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen. De rechtszekerheid in het rechtsverkeer is hiermee gebaat.
Wilt u meer weten over het centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register? Bel ons voor het maken van een afspraak.
Bron: TaxLive 25 sept

Top