Weten wie een legaat krijgt

Een legaat in een testament moet na overlijden worden afgegeven aan de persoon die in het testament is genoemd. Maar wat gebeurt er als de erfgenamen of de executeur dat niet doen?
Het zou kunnen voorkomen dat iemand die een legaat krijgt dat niet te horen krijgt. Volgens de wet moet de executeur, en als die er niet is de erfgenamen, alle ontvangers van een legaat een bericht sturen. Krijgt de persoon die in het testament een legaat krijgt geen bericht, dan weet hij dus ook niet dat hij recht heeft op een bedrag of bijvoorbeeld een sieraad of schilderij. De erfgenamen kunnen het legaat dan voor zichzelf houden. In dit soort situaties kan een belangentegenstelling spelen.
Veel mensen denken dat de notaris de berichtgeving over de legaten verzorgt, maar dit is niet automatisch zo. Alleen als de notaris redenen heeft om aan te nemen dat de erfgenamen of executeur het legaat niet gaan uitkeren, kan hij uit eigen beweging de in het testament genoemde legaten bekend maken.
Staan er legaten in uw testament, en wilt u zeker weten dat de ontvangers daarvan bericht krijgen? U kunt dan in uw testament opnemen dat u de notaris verzoekt deze personen een bericht te sturen. U bent dan niet afhankelijk van de goede wil van de erfgenamen en de executeur.
Wilt u een dergelijke clausule in uw testament, maak dan een afspraak op ons kantoor.
Bron: artikel 4:119 BW/EK 27021, nr. 111a, p. 4.

Top